Collonil – Carbon – Complete sada – 3 v 1

9,90 

Na sklade

Popis produktu

Čistiaca pena COLLONIL Carbon Complete sada 3 v 1 funguje na princípe karbónovej technológie. Má univerzálne použitie pre všetky druhy materiálov, ktorým zaručuje perfektnú dlhotrvajúcu ochranu. Tieto materiály dostatočne vyčistí, ošetrí a poskytne impregnáciu. Zároveň ich ochráni pred prípadnou vlhkosťou, zachová ich pružnosť aj sýtosť farieb. Čistiaca pena COLLONIL Carbon Complete sada 3 v 1 neobsahuje rozpúšťadlá a je možné ju používať aj v uzavretých miestnostiach. V balení je priložená aj hubka na ľahšiu aplikáciu prípravku.

Objem: 125 ml

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie: 15 % alebo viac, ale menej ako 30 % alifatických uhľovodíkov, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.

Špecifikácie podľa DetVO: VODA, BUTÁN, FLUORKOPOLYMÉR, GLYKOL, IZODEKANOLETHOXYLÁT, dusitan sodný, PARFUM

Ďalšie informácie

Výrobca

U nás si môžeš topánky pred kúpou vyskúšať.

K dispozícii ti je náš odborný tím, ktorý ti s výberom pomôže.

Topánky testujeme za teba, aby si ty nemusel.

V našej ponuke nájdeš už takmer 2000+ párov topánok.