Collonil – Lab Starter Kit

14,90 

Na sklade

Popis produktu

Čistiaca pena (50 ml), ochranný sprej na impregnáciu (50 ml) a čistiaca kefka a praktická rukavica na čistenie vždy poruke v praktickom balení. Táto sada je ideálna na cestovanie, dovolenky, či ako darček. Sada je univerzálna a vhodná na všetky typy materiálov.

Objem: 125 ml

Podrobné pokyny
ČISTIACA PENA – Účinná čistiaca pena pre všetky materiály. Penu nanášajte na čistiacu kefku od cca. 1 cm a rovnomerne ho rozotrite na tenisku. Potom dôkladne zapracujte do hmoty. Nakoniec použite navlhčenú ČISTIACU RUKAVICU na odstránenie nečistôt a prebytočnej čistiacej peny.
OCHRANNÝ SPREJ – Vysoko účinná ochrana pre všetky materiály. Po fáze čistenia naneste sprej zo vzdialenosti cca. 30 cm na suchú tenisku a znova ju nechajte uschnúť. Hotovo!
ČISTIACA Kefka – Čistiacia kefka na odstránenie hrubých nečistôt z tenisiek pred začatím procesu mokrého čistenia. Dodatočne použiteľný na nanášanie ČISTIACEJ PENY a na zdrsnenie nubuku a hrubej kože.
ČISTIACE RUKAVICE – Rukavice vyrobené z mikrovlákna na dôkladné čistenie a starostlivosť o vaše tenisky.

Povinná informácia
Ochranný sprej

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: Uhľovodíky, C11-12, izoalkány, < 2 % aromátov; Uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexán.

Čistiaca pena

Varovné poznámky: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zloženie čistiacej peny: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % alifatických uhľovodíkov, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, parfumy, D-LIMONENE, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE, OCTYLISOTHIA-ZOROMLINONE 2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL.
Špecifikácia čistiacej peny podľa DetVo: VODNÁ, BUTÁN, PROPÁN, IZODEKANOLETOXYLÁT, MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLOVANÉ, LAURETH SULFÁT SODNÝ, UNDECETH-40, Alkoholy, C12-15-rozvetvený a lineárny, ETOXYCCLEINHEXTOXYL, SOLUTHEXLEXIT, SOUFLU- D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE

Ďalšie informácie

Výrobca

U nás si môžeš topánky pred kúpou vyskúšať.

K dispozícii ti je náš odborný tím, ktorý ti s výberom pomôže.

Topánky testujeme za teba, aby si ty nemusel.

V našej ponuke nájdeš už takmer 2000+ párov topánok.