• Typ

 • Výrobca

 • Veľkosť

 • Pohlavie

 • Šírka

 • Barefoot

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma ZECOM s.r.o., Kamienka 230, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO: 36 670 316, DIČ: 2022238966 IČ DPH: SK2022238966 zapísaná na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, zložka 17723/P, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.bosacik.sk

Objednanie tovaru

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky a obdrží údaje na uhradenie faktúry.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese bosacik@bosacik.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 480 322. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Platobné podmienky

 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bosacik.sk
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom,…).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.
 • Aktuálne spôsoby dodania sú špecifikované na stránke Dodacie a platobné možnosti.

Vrátenie tovaru

 • Tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v neporušenom stave, pôvodnom obale, zabalený poštou na adresu Veronika Palková – ZECOM Bosáčik, Záborské 326, 082 53 Petrovany alebo osobne.
 • K tovaru je potrebné priložiť dokument, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať alebo údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vymeniť, faktúru, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.
 • Formulár na vyplnenie nájdete na tomto odkaze.
 • V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady,
 • Peniaze budú kupujúcemu zaslané späť na účet najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

Reklamácia

Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho buď osobne alebo písomne. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady odošle kupujúci bezodkladne po zistení závady na adresu: Veronika Palková – Bosáčik, Záborské 326, 082 53 Petrovany.

Pre účely reklamácie použite reklamačný formulár.

Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ďalej je potrebné, aby kupujúci priložil doklad o kúpe (faktúru) a očistený reklamovaný tovar.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené vyššie, bude považovaná za neoprávnenú.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude zákazník ihneď informovaný buď telefonicky alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí odstránenie závady. V prípade, že sa závada nedá odstrániť, vráti finančné prostriedky kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením kupujúcemu. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Záručná doba

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

Používanie súborov cookie:

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk,veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Okrem toho cookies slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Využívame tieto informácie na to, aby sme zostavili správy, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky. Cookies zhromažďujú informácie v anonymnej podobe, vrátane údajov o počte návštev webových stránok, odkiaľ návštevníci stránku navštívili a aké stránky navštívili.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke allaboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo svojom úvodnom nastavení.

 

V Prešove 16.10.2016

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: bosacik@bosacik.sk
 • telefón +421 918 480 322
 • poštová adresa: Slovenská 14, 080 01 Prešov
 • číslo účtu (ČSOB): SK39 7500 0000 0040 2378 8070
 • zodpovedný vedúci pre eshop: Veronika Palková (bosacik@bosacik.sk)